Splošni pogoji poslovanja

Splošno

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, elektronska pošta: slovenija@pureskinfood.net ( v nadaljevanju „ponudnik" ali „niceshops GmbH“), se je specializiral na oblikovanje spletnih trgovin in logistično obdelavo na področju e-poslovanja v različnih segmentih proizvodnje.

Splošni pogoji poslovanja v spletni trgovini na spletni strani: www.pureskinfood.si.

Stranka je običajno potrošnik kot določeno v členu 1, odstavek 1, točka 1 in členu 1, odstavek 3 zakona KSchG (Konsumentenschutzgesetz - zakon o varstvu potrošnikov), vendar tudi podjetnik kot določeno v členu 1, točka 1 KSchG (Konsumentenschutzgesetz - zakon o varstvu potrošnikov).

Zaradi boljše berljivosti je izpuščeno razločevanja glede na spol. Razločevanje je izpuščeno brez namena diskriminacije. Vsi spoli so naslovljeni enako.

Privolitev splošnim pogojem poslovanja

Stranka privoli splošnim pogojem poslovanja in se s temi strinja, tako da sprejme splošne pogoje trgovanja.

Vsi poslovni odnosi med nalogodajalcem in stranko sledijo splošnim pogojem poslovanja, ki veljajo ob času transakcije. Navedeni splošni pogoji poslovanja nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje stranke.

Zaščitna klavzula

Splošni pogoji ali pogodbeni pogoji stranke, ki niso v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, se ne upoštevajo, razen če se niceshops GmbH s temi izrecno soglaša.

Sklenitev pogodbe

S klikom gumba "oddaj naročilo" stranka odda zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe s ponudnikom. Ponudnik te ponudbe ni dolžan sprejeti. Pred vročitvijo končnega naročila ima stranka ponovno priložnost za preverjanje obstajanja napak in po potrebi možnost popravljanja.

Ponudnik strani potrdi prejem ponudbe po elektronski pošti na naveden naslov ("potrdilo naročila"). Potrdilo naročila, ki ga prejmete na elektronski naslov, ne pomeni sprejem ponudbe s strani ponudnika. Ponudnik potrdi sprejem ponudbe v sledečem elektronskem sporočilu ("sprejem naročila") ali z odpremo naročenega blaga. Stranka je tri dni zavezana na vročeno ponudbo.

Za pridobitev storitve in blaga po elektronski poti se stranka morda mora registrirati v spletni trgovini. Stranka je zavezana med poslovnim odnosom s ponudnikom navesti verodostojne in popolne podatke. Podatki morajo zmeraj biti aktualni. Obravnavanje podatkov mora potekati zaupno in zavarovano pred dostopom nepooblaščenim osebam. Ob strankinem sumu zlorabe iz strani tretje osebe je ta dolžna neposredno obvestiti ponudnika.

Stranka se mora vzdržati vseh ukrepov, ki lahko ogrožajo ali vplivajo na tehnično opremo spletne trgovine (vključno s kibernetskimi napadi). Takšno ravnanje bo pravno preganjano.

Shranjevanje besedila pogodbe

Besedilo pogodbe, torej podatki stranke o postopku naročila, niceshops GmbH je shranjeno in stranki vidno na povezavi "Moj račun" in "Moja naročila". Ne glede na to, niceshops GmbH pošlje potrditev naročila in splošne pogoje poslovanja na elektronski naslov, ki ga je navedla stranka.

Pravica do odstopa/preklica

Pravica do odstopa velja le za stranko.

Stranka lahko brez navedbe razloga v roku 14 dneh prekliče pogodbo sklenjeno na daljavo. Informacije o vračilu najdete tukaj: https://www.pureskinfood.si/info/moznost-vracila-paketa
Dodatno vam podaljšamo rok preklica za 16 dni.

Pravica do odstopa

Kakor potrošnik ima kupec 14 dni možnost odstopa od pogodbe. Zakonsko določeno obdobje preklica 14 dneh se prične na dan, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali, prejmete blago. Poleg tega vam ponudnik nudi dodatnih 16 dni v katerih lahko izkoristite možnost odstopa. Skupaj ima stranka torej 30 dni časa da prekliče pogodbo.

Za uveljavljanje pravice do odstopa mora stranka podati jasno izjavo (npr.: pisno v obliki pisma, faksa ali elektronske pošte) o odločitvi o odstopu od pogodbe.

Kupec lahko v ta namen uporabi vzorčni obrazec, vendar ta ni nujno potreben. Za uveljavljanje pravice o odstopu zadostuje, da stranka pred iztekom roka pošlje izjavo o odstopu.

Pravica do odstopa ne velja za naslednje pogodbe:

Potrošnik nima pravice do odstopa v primeru prodaje na daljavo ali pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov

 • Storitve, če bi podjetnik - na podlagi izrecne zahteve potrošnika v skladu z § 10 FAGG in potrditve potrošnika svojega znanja o izgubi pravice do odstopa v primeru popolne izpolnitve pogodbe - imel storitev začela opravljati pred iztekom karence v skladu z oddelkom § 11 FAGG in je bila storitev nato v celoti zagotovljena,
 • Blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu na katere podjetnik nima vpliva in do katerih lahko pride v odstopnem roku,
 • Blago, ki je izdelano po specifikacijah strank ali je jasno prilagojeno osebnim potrebam,
 • Blago, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabnosti bi bil hitro presežen,
 • Blago, ki je dostavljeno zapečateno in ni primerno za vračilo iz zdravstvenih ali higienskih razlogov, pod pogojem, da je bil po dostavi odstranjen pečat,
 • Blago, ki je bilo po svoji naravi po dostavi neločljivo mešano z drugim blagom,
 • alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih ni mogoče dostaviti prej kot 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katere podjetnik nima vpliva,
 • Zvočni ali video posnetki ali računalniška programska oprema, ki so dostavljeni v zaprti embalaži, pod pogojem, da je bil pečat po dostavi odstranjen,
 • Knjige, časopisi, revije ali revije, razen naročnin za dostavo takih publikacij,
 • Blago, ki je bilo namerno ali nenamerno poškodovano zaradi nepravilne uporabe. V primeru poškodb pri transportu nas nemudoma kontaktirajte.
 • Za tehnične naprave velja garancija proizvajalca. Vračilo se včasih obdela neposredno pri proizvajalcu.
 • Sprejemamo le izdelke, ki so vrnjeni zaradi alergijske reakcije ali intolerance, če alergen ni opisan v opisu izdelka.
 • dostava digitalnih vsebin, ki niso shranjene na fizičnem nosilcu podatkov, če podjetnik - z izrecnim soglasjem potrošnika skupaj z njegovim vedenjem o izgubi pravice do odstopa v primeru predčasnega začetka izpolnjevanja pogodbe in po predložitvi kopije ali potrditve v skladu z odstavkom 2 § 5 ali § 7 (3) FAGG - je začel z dostavo pred iztekom roka za odstop od pogodbe v skladu z § 11 FAGG.
 • Poleg tega potrošnik nima pravice odstopiti od pogodb o nujnih popravilih ali vzdrževalnih delih, za katera je potrošnik izrecno zahteval, da ga podjetnik obišče za opravljanje tega dela. Če podjetnik med takšnim obiskom zagotovi dodatne storitve, ki jih potrošnik izrecno ni zahteval, ali če dostavlja blago, ki ni nujno potrebno kot rezervni del za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik pravico odstopiti od teh dodatnih storitev ali blaga.
 • Rastline. Če ste to poškodovali, vas prosimo, da fotografirate takoj po prejemu in nam jo pošljete. V tem primeru je mogoče blago vrniti.

Posledice odstopa

V primeru, da stranka prekliče pogodbo ji je ponudnik dolžan vrniti vsa denarna sredstva, ki jih je prejel od stranke vključno s poštnino (z izjemo dodatnih stroškov poštnine, ki nastanejo kadar stranka izbere drugačen način dostave kakor najcenejšo standardno dostavo) v roku 14 dni od prejema izjave o odstopu od pogodbe. Za povrnitev stroškov je uporabljeno enako plačilno sredstvo, kot ga je uporabila stranka pri prvotni transakciji. Razen v primeru, da sta se stranka in ponudnik dogovorila o drugačnem načinu vrnitve sredstev. V nobenem primeru stranki ne bodo zaračunana nadomestila. Ponudnik lahko vračilo denarja zavrne dokler ne prejme blaga ali od stranke prejme potrdilo, da je blago odposlala.

V primer da je blago izgubilo vrednost na način, ki ni potreben za preverjanje kakovosti blaga, je stranka dolžna odgovarjati za izgubo vrednosti.

Stranka mora blago nemudoma ali najkasneje v 14 dneh od trenutka, ko je izvajalca obvestila o preklicu pogodbe, blago poslati na naslov

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
elektronska pošta: slovenija@pureskinfood.net
(+43) 720 710740 9000

Rok je izpolnjen, če stranka blago pošlje pred iztekom štirinajstdnevnega obdobja.

Vračila blaga iz naslednjih držav so brezplačna:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Nemčija, Estonija, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška

Vračila blaga iz Italije, Švice in drugih držav, ki niso navedena v zgoraj navedenem seznamu plačate sami.

Vzroki so poslovni, pravni ter logistični in nikakor ne nameravajo izražati diskriminacije.

Podrobne informacije o vračilu najdete tukaj: https://www.pureskinfood.si/info/moznost-vracila-paketa

Konec informacij o odstopu od pogodbe

Cene

Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

V primeru dvoma ni vključen prometen davek. Zmeraj velja znesek, ki je naveden ob trenutku naročila.

Plačilo se izvede s prenosom na račun, ki ga določi izvajalec. Ali bo plačilo izvedeno mesečno (dolgoročna obveznost) ali enkrat (ciljna obveznost), je odvisno od dogovora med izvajalcem in kupcem.

Poštnina

Dodatno k navedenim cenam obstajajo tudi stroški poštnine, ki ne veljajo ob presegu določene vrednosti naročila. Več o ceni poštnine in hitrosti dostave najdete pri ponudbah. Ponudnik stranko ponovno informira o cenah, davkih ter poštnini pred zaključkom naročila. Veljaven prometen davek je vključen v poštnino.

Ob plačilu po prejemu je potrebno plačati provizijo (enkraten znesek za stroške zaračunavanja in neposredno posredovanje denarja prodajalcu). Provizija ni navedena na računu. Potrebno jo je plačati neposredno pri dostavljalcu.

Podrobneje informacije o plačilu in poštnini lahko najdete na spletni strani ponudnika.

Pogoji dostave

Če ni dogovorjeno drugače, se dostava opravi na naslov, ki ga določi stranka. Dostava je možna tudi v pakirne postaje.

Tveganje izgube ali poškodbe blaga (šele takrat) preide na potrošnika, ko blago ali tretja oseba, pooblaščena za prevzem blaga (razen prevoznika) prevzame blago.

Predviden čas dostave je naveden v nakupovalni košarici. Ob predplačilu se rok dostave začne en dan po prejemu zneska na bančen račun niceshops GmbH. Ob plačilu po prejemu ali nakupu z računom se rok dostave začne dan po sklenitvi pogodbe. V drugih primerih se obdobje dostave začne en dan po prejemu naročila.

niceshops GmbH ne odgovarja za dobavne ovire dobaviteljev ali proizvajalcev. Če dostava ali spoštovanje dogovorjenega dobavnega roka ovirano zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati niceshops GmbH, ima niceshops GmbH pravico do delnega ali celotnega odstopa od pogodbe. niceshops GmbH neposredno obvesti stranko. Zahtevki za odškodnino so v tem primeru izključeni pod pogojem, da ni mogoče dokazati, da je krivda na strani niceshops GmbH. O obstoječih omejitvah dostave je stranka obveščena pred začetkom postopka naročila.

niceshops GmbH lahko prostovoljno stranki pošlje "brezplačen izdelek". Stranka ni upravičena do prejema brezplačnega izdelka. Brezplačen izdelek se pošlje pod pogojem, da kupec ne odstopi od pogodbe oz. prekliče pogodbo. V primeru odpovedi pogodbe je stranka dolžna brezplačen izdelek samodejno vrniti niceshops GmbH.

Datum zapadlosti in pridržek lastništva

Stroški, ki jih je določil ponudnik zapadejo ob izstavitvi računa oziroma najkasneje ob prevzemu blaga. V primeru da v štirinajstih dneh stroški niso poravnani, ponudnik zahteva 4% zakonsko določene zamudne obresti na leto od dneva zapadlosti stroškov. Če je stranka podjetnik je višina zamudnih obresti določena na podlagi § 456 UGB (Unternehmensgesetzbuch: Avstrijski zakon o družbah).

Vso dobavljeno blago ostaja v lasti ponudnika do celotnega plačila. Prodaja blaga tretjim osebam iz strani stranke pred celotnim plačilom je možna le ob soglasju ponudnika.

V primeru, da kupec ni prevzel blaga (zamuda prevzema) ima ponudnik pravico blago skladiščiti, s čimer zapadejo letni stroški 0,1%, ki so zaračunani za celotno ali del koledarskega leta, ali položiti blago v sodno hrambo, stroške in tveganje prevzema stranka.

Plačilni pogoji

niceshops GmbH sprejema v spletni trgovini navedene načine plačila.

Garancija

Če ni določeno drugače, veljajo splošne zakonske določbe.

Garancija je izključena v primeru napak, ki jih povzroči stranka. To še posebej velja za nepravilno rokovanje, nepravilno delovanje ali neodobrene poskuse popravila.

Če je blago dostavljeno z očitnimi poškodbami, ki so posledica transporta je stranka dolžna napake nemudoma reklamirati pri dostavljalcu in vzpostaviti stik s ponudnikom. Če pritožba ni bila podana ali o napakah nismo bili obveščeni, to nima nikakršnih posledic za zakonsko določene garancijske zahteve potrošnikov in služi le kot pomoč ponudniku pri uveljavljanju zahtevkov do podjetja ali zavarovalnice, ki odgovarja za ustrezno dostavo blaga.

V kolikor obstaja garancija proizvajalca, mora kupec neposredno uveljavljati zahtevke direktno od proizvajalca, ki izhajajo iz tega.

Če je potrošnik kupec, mora biti o garanciji obveščen pisno ali v drugi obliki obveščanja, s katero razpolaga (npr. elektronska pošta).

Odgovornost niceshops GmbH v okviru garancije je izključena.

Garancijske obveznosti podjetja niceshops GmbH niso omejene z garancijo proizvajalca.

Ponudnik ne zagotavlja, da slike objavljene v spletni trgovini ustrezajo dejanskemu izdelku.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Izključeni so odškodninski zahtevki stranke proti niceshops GmbH, razen v primeru ne namernega ali skrajno malomarnega delovanja niceshops GmbH ali njihovih posrednikov.

Višina kritja je običajno omejena na predvidljive poškodbe ob sklenitvi pogodbe.

Ponudnik podjetjem ne odgovarja za izgubljen dobiček.

Ne spremenjena ostaja odgovornost za poškodbe življenja, telesa in zdravja, zaradi malomarnosti ali namerne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti ali če je v skladu z zakonodajo o odgovornosti proizvajalca.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti v primeru, da kršitev pogodbe ni njegova posledica ali posledica njegovih posrednikov. Med drugim za pomanjkanje energije ali telekomunikacijskih storitev in ob vplivih višjih sil.

Zasebnost

Določbe o varstvu podatkov so vključene v politiko zasebnosti.

Ponudnik opozori, da je možna uporaba kupčevih podatkov v namen oglaševanja (člen 6(1)(f) splošna uredba o varstvu podatkov). Stranka lahko kadar koli ugovarja takšni obliki obdelave podatkov (Člen 21(2) splošna uredba o varstvu podatkov).

Spremembe splošnih pogojev / pravice do spremembe

Imamo pravico do enostranske spremembe splošnih pogojev, kolikor je to potrebno za odpravo naknadno nastalih motenj enakovrednosti ali za prilagoditev spremenjenim pravnim ali tehničnim pogojem. Stranko bomo obvestili o spremembi z obvestilom o vsebini spremenjenih predpisov na zadnji znan elektronski naslov stranke. Sprememba postane sestavni del pogodbe, če nam stranka ne nasprotuje v pisni obliki v roku šestih tednov po prejemu obvestila o spremembi vključitve v pogodbeno razmerje. Kasnejše spremembe pogodbe ne smejo škodovati kupcu.

Pogodbeni jezik

Jezik, ki je na voljo za pogodbo je nemščina.

Veljavno pravo in pristojnost

Pogodbeno razmerje temelji na avstrijski zakonodaji in velja kot dogovorjeno. Izbira prava vendar ne sme voditi do prikrajšanja zaščite, ki jo zagotavljajo predpisi države v kateri biva (člen 6(2) uredbe Rim I). Izključena sta uporaba konvencije združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (UN prodajno pravo) in referenčni standardi.

Izključen kraj sodne pristojnosti je Gradec. Če je stranka potrošnik in ima stalno ali začasno prebivališče v Nemčiji ali je zaposlen v Nemčiji, je stranka lahko tožena le na sodišču v okrožju v katerem ima stalno prebivališče, začasno prebivališče ali v katerem je zaposlena.

Spravni organ in spletno reševanje sporov

V primeru sporov lahko sodelujemo v arbitražnem postopku internetnega varuha človekovih pravic.
na spletni strani https://ombudsmann.at/

V primeru težav lahko prek te platforme vložite pritožbo, ki jo bo obravnaval neodvisni organ za reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naš e-poštni naslov: slovenija@pureskinfood.net

Razširjena odgovornost proizvajalca

Edinstvena identifikacijska številka (UIN) niceshops GmbH za pakiranje v Franciji je: FR223591_01OTUG